Kintari tým v ČR

Tým v ČR tvoří řada umělců, studentů, cestovatelů, učitelů, lékařů a jiných.
Donation Now !

Členové taneční skupiny

Taneční skupina Kintari sdružuje české a indonéské tanečníky
Donation Now !

Kintari tým v Indonésii

Tým v Indonésii tvoří učitelé z řad bývalých studentů škol Kintari
Donation Now !

Náš příběh

Kintari bylo založeno v roce 2006, aby v Čechách jako jediná česko-indonéská skupina prezentovala indonéské umění v rámci svých komponovaných pořadů a získávala tak prostředky na realizaci rozvojových projektů na Lomboku. V současnosti Kintari sdružuje řadu umělců, studentů, cestovatelů, učitelů, lékařů a dalších zájemců o Indonésii a asijskou kulturu.

Od svého založení vystoupila skupina Kintari se svými pořady o Indonésii v mnoha městech České i Slovenské republiky. V tanečním studiu Kintari lektorky indonéských tanců vedou kurzy pro veřejnost a pořádají také workshopy pro skupiny, školy a individuální lekce. Dobročinný internetový obchod Kintari nabízí jedinečné rukodělné výrobky z Indonésie. Výtěžek z prodeje podporuje ve vzdělání chudé děti z ostrova Lombok.

Zakladatelka sdružení teatroložka a tanečnice Jana Wolfová přednáší o Indonésii, místní kultuře a zvycích v rámci přednášek pro školy i pro veřejnost, které skupina doplňuje o tradiční tance, přehlídku krojů či ochutnávku indonéských specialit. Kintari tak nejen představuje Indonésii a její krásy různými uměleckými formami, ale navíc těmito projekty pomáhá chudým dětem v Indonésii, kde Kintari zajišťuje výuku v několika školách, školce a v rámci odpoledních kurzů.

V Indonésii Kintari v rámci svých rozvojových projektů v roce 2009-2010 zrekonstruovalo základní školu ve vesnici Ngolang na ostrově Lombok, kterou současně vybavilo školním nábytkem, učebnicemi a zajišťuje zde celoročně výuku angličtiny českými dobrovolníky. V této škole Kintari také vyhloubilo studnu a následně zde vystavělo umývárny. Zavedením hygienických návyků ve škole se tak podařilo zastavit epidemii dětských kožních chorob.

V roce 2011 Kintari na Lomboku vystavělo první školku ve vesnici Ngolang. Tato školka byla po poškození zemětřesením v roce 2017 stržena a nahrazena zcela novou eko stavbou s hřistěm a umývárnami, která byla otevřena v září 2018. Zde Kintari zajišťuje celoročně výuku místními a českými učiteli. Od roku 2013 podporuje Kintari také základní školu ve vesnici Sukadana, kterou navštěvují děti, pro něž je vzdělání ve státní škole nedostupné. Kromě angličtiny Kintari dává dětem navíc možnost vzdělávat se v různých aktivitách v rámci zájmových kroužků, jako je tanec, míčové hry, kreslení aj. Prioritou je ochrana přírody a problém s odpadky.

Vedle environmentální výuky v rámci hodin angličtiny také dobrovolníci a indonéští učitelé Kintari pravidelně s dětmi uklízejí okolí škol a pláže. Pro dospělé jsou určeny odpolední kurzy angličtiny. Talentovaným studentům pak Kintari financuje studium na středních a na vysokých školách. Kintari tak dává místním obyvatelům především pak dětem šanci na lepší vzdělání a příznivější budoucnost.

Watch Case video

We take pride in being responsive, making a difference at a critical point in peoples’ lives. We have been doing this since 1944, working with veterans of every conflict, and we envisage continuing doing so for the ‘long haul’ – supporting all future generations of our soldiers and their dependants.

Fundrising

1425

Volunteer

1200

Donator

201

Raised Funds

200